IMG 20210128 WA0003 Copy 1200x1600

 

Evaluarea activității Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș în anul 2020

 


În anul 2020 activitatea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire și de creștere a capacității de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă, prioritatea comitetului fiind apărarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, protejarea mediului înconjurător şi a valorilor materiale, pe timpul producerii unor situaţii de urgenţă, precum şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.

 


Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureș s-a întrunit în 93 şedinţe extraordinare, a precizat președintele CJSU, prefectul Nicolae-Silviu Ungur. 

 


Pentru prevenirea şi limitarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice, prin dispeceratul ISU s-au primit opt mesaje de avertizare COD ROȘU, 65 avertizări COD PORTOCALIU, 228 mesaje de atenționare COD GALBEN și 15 informări meteorologice, totalizând un număr de 316 atenționari, avertizari și informări. Acestea au fost transmise către membrii Comitetului Judeţean, Comitetele Locale (primari, viceprimari) şi agenţilor economici care prin specificul activităţii constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă, totalizând un număr de peste 63.200 SMS-uri, respectiv 54 mesaje transmise prin sistemul RO-ALERT. 

 


Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au primit măsurile care se impun, în cazul instituirii codurilor de atenționare/avertizare hidrometeorologică: 


▶️Asigurarea permanenţei la primării;


▶️Monitorizarea cursurilor de apă vizate de atenționări/avertizări; 


▶️Actualizarea permanentă a datelor de contact ale membrilor CLSU şi CJSU; 


▶️Executarea controalelor mixte, în teritoriu; 


▶️Planificarea și participarea la convocări, instructaje şi instruiri ale membrilor C.L.S.U. 


▶️Centralizarea stocurilor de material antiderapant, a spațiilor de cazare și a tehnicii specifice actiunilor de deszăpezire; 


▶️Verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor; 


▶️Întocmirea Planurilor de măsuri pentru diminuarea potențialelor efecte negative ale caniculei și secetei pe teritoriul județului Maramureș, respectiv Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece; 


▶️Informarea preventivă a populației cu privire la interdicțiile utilizării focului deschis la arderea de miriști și vegetație uscată, precum și la conducerea preventivă pe timpul sezonului rece; 


▶️Actualizarea planurilor de intervenţie la nivelul judeţului Maramureş. 

 


Anul 2020 a fost caracterizat din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ridicate faţă de limitele temperaturilor medii obişnuite, cu precipitații abundente, îndeosebi în lunile mai-iulie, cu un climat evidențiat prin trecerea bruscă la fenomene meteorologice caracterizate prin precipitații de scurtă durată şi intensificări ale vântului, pe alocuri cu o intensitate neobişnuită și spre finele anului prin zile cu temperaturi relativ ridicate, anormale pentru această perioadă. Cele mai semnificative fenomene meteorologice produse în anul 2020 au fost:


⏹️În perioada 03.02-05.02.2020, în zona de sud, vest și sud-vest al județului Maramureș au căzut precipitații însemnate cantitativ cauzând creșteri artificiale ale nivelurilor pe cursurile de apă din județ și inundații, fiind afectate:


⏹️7 UAT-uri cu 24 de localități cu pagube în valoare de 1.163.372 de lei; 


⏹️În perioada 03.05-04.05.2020, în zona UAT Repedea au căzut precipitații însemnate cantitativ generând creșteri ale debitelor cursurilor de apă, producând pagube în valoare de 102.900 lei; 


⏹️În perioada 04.06-30.06.2020, pe întreg teritoriul județului Maramureș au căzut precipitații însemnate cantitativ cauzând creșteri artificiale ale nivelurilor pe cursurile de apă din județ și inundații, afectând: 


⏹️47 UAT-uri cu 91 de localități, cu pagube în valoare de 27.023.760 de lei;. 


⏹️În perioada 02.07-08.07.2020, pe întreg teritoriul județului Maramureș au căzut precipitații însemnate cantitativ cauzând creșteri artificiale ale nivelurilor pe cursurile de apă din județ și inundații, afectând: 


⏹️10 UAT-uri cu 13 localități, cu pagube în valoare de 3.978.004 de lei; 


⏹️În perioada 16.08-20.08.2020, în zona de vest a județului Maramureș au căzut precipitații însemnate cantitativ cauzând creșteri artificiale ale nivelurilor pe cursurile de apă din județ și inundații, afectând: 


⏹️3 UAT-uri cu 5 localități, cu pagube în valoare de 515.400 de lei; 


În cursul anului 2020 în județul Maramureș, în urma fenomenelor meteorologice periculoase au fost afectate 103 de localități din 48 U.A.T.-uri, înregistrându-se următoarele pagube : 18 – case avariate, 170 – case inundate, 28 – anexe gospodărești inundate, 5 – obiective sociale și administrative, 1 – obiectiv cultural, 1 – obiectiv economic, 11 – poduri, 152 – podețe și traversări pietonale, 0,87 km – drumuri județene, 50,14 km – drumuri comunale, 505,44 km – străzi, 75,47 km drumuri forestiere și agricole, 1,8 km- căi ferate, 188,99 ha – teren arabil, 183,90 ha – pășuni și fânețe, 0,49 ha - sere și solarii, 237 animale moarte, 8 – construcții hidrotehnice afectate, 4 – surse de alimentare cu apă centralizată, 25 – fântâni, 18 –alte pagube (eroziune mal – 16 km, 1,2 tone furaje, 1 talveg coborât).

 


⏹️Valoarea totală a pagubelor se ridică la 32.841.791 lei.


➡️Au fost întocmite şi transmise Ministerului Afacerilor Interne 6 Rapoarte de sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi secetei hidrologice din judeţul Maramureş.

 


Pentru validarea evaluărilor realizate de C.L.S.U. ca urmare a inundaţiilor au fost constituite comisii mixte, fiind emise în acest sens opt ordine de prefect.

 


⏹️În perioada 04.06-30.06.2020, pe teritoriul județului Maramureș s-au înregistrat precipitații sub formă de grindină de mari/medii dimensiuni în două localități (Dragomirești și Ulmeni), provocând pagube însemnate, în valoare de cca. 159.000 de lei.

 


❗În cursul anului 2020, au fost înregistrate două evenimente ale calității apei care au fost înregistrate ca poluări ale râurilor interioare. Evenimentele cu impact asupra calității apei au fost datorate evacuării de apă din galeriile de mină care s-au umplut de apă din cauza precipitațiilor și apoi în diverse condiții au debușat în exterior. Aceste evenimente nu pot fi controlate și se estimează că în următoarea perioadă se vor intensifica deoarece problematica legată de gestionarea perimetrelor miniere post închidere nu se realizează din lipsă de fonduri.

 


▶️În cursul anului s-au produs/reactivat alunecări de teren în 10 unităţi administrativ-teritoriale (Borșa, Cavnic, Săliștea de Sus, Vișeu de Jos, Giulești/Berbești, Bistra, Ruscova, Vima Mică, Moisei și Bogdan Vodă).

 


Pagubele produse de alunecările de teren la nivelul județului sunt următoarele :

 


‼️Zid de sprijin afectat: 2 buc.;


‼️Case avariate: 6 buc.; 


‼️Anexe gospodărești: 1 buc.; 


‼️Teren agricol: 6,40 ha; 


‼️Linie electrică: 2 buc.; 


‼️Drum comunal: 8,482 km; 


‼️Drum județean: 0,006 km; 


‼️Drum agricol: 0,815 km; 


‼️Obiectiv socio-economic: 1 buc.; 


‼️Școală Jugăstreni; 


‼️Strada: 0,035 km; 


‼️Rețele de apă și canalizare: 0,13 km; 


‼️Podeț: 1 buc.; 


‼️Au fost distruse taluzul între două apărări de mal pe o lungime de 8 metri, existând pericolul prăbușirii zonelor adiacente pe o lungime de 17 metri. 


▶️Secretariatul Tehnic al CJSU Maramureș a întocmit opt ordine de prefect în baza cărora aceste situații au fost verificate în teren de comisii mixte numite la nivel județean. S-au formulat totodată un număr de 19 răspunsuri detaliate către companiile de asigurări pentru alunecările de teren produse. În toate aceste cazuri s-a impus efectuarea unor studii geotehnice care să ofere soluţiile tehnice pentru punerea în siguranţă a terenurilor și monitorizarea permanentă pentru determinarea vitezei de alunecare, comitetele locale informând operativ comitetul județean cu privire la evoluția fenomenelor. ✅În anul 2020 s-au desfășurat 5 intervenţii pirotehnice pentru asanarea teritoriului de muniția neexplodată, în localitățile: Târgu Lăpuș, Handalul Ilbei, Crăciunești, Borșa fiind descoperite 9 elemente de muniție din timpul conflictelor militare. De asemenea în luna noiembrie a anului 2020, echipa pirotehnică din cadrul ISU Maramureș a procedat la distrugerea munițiilor descoperite neexplodate în perioada 2018-2020. De menționat în acest sens, că este al treilea an consecutiv în care nu au existat zăpoare de gheață pe raza județului care să impună intervenția echipei pirotehnice. 

 


?În perioada analizată, la nivelul judeţului s-au înregistrat 192 intervenţii de stingere a incendiilor de vegetaţie și fond forestier (față de 169 intervenţii în anul 2019), care au afectat o suprafaţă totală de 1741,79 ha vegetaţie uscată, lăstăriş și zone împădurite, însă intervențiile gestionate nu au fost de amploare. 

 

 

 


În anul 2020 au fost efectuate acțiuni sanitar- veterinare de supraveghere a efectivelor de animale, pe specii și categorii de producție, iar când s-au depistat animale bolnave, acestea au fost eliminate imediat din efective pentru a se preveni răspândirea bolilor în teritoriu. Probleme au fost generate în teritoriu de gripa aviară, anemia infecțioasă și pesta porcină africană. A fost monitorizată permanent activitatea de ecarisare a teritoriului și s-au efectuat controale având în vedere interdicțiile comercializării și aglomerării de animale în târguri, precum și în trafic, verificându-se respectarea legislației în vigoare cu privire la circulația animalelor și a actelor însoțitoare. 

 


În ceea ce privește activitatea de pregătire și organizare s-au desfășurat următoarele activități:

 


⏹️emiterea a 4 avize de înființare pentru Serviciile Private pentru Situații de Urgență a operatorilor economici; 

 


⏹️emiterea a 8 avize pentru înființarea sectoarelor de competență pentru Serviciile Private pentru Situații de Urgență a operatorilor economici; 

 


⏹️O instruire anuală în domeniul situațiilor de urgență a președinților comitetelor locale pentru situații de urgență (din numărul total de 76 de reprezentanți convocați au participat doar 36); 

 


⏹️O instruire anuală în domeniul situațiilor de urgență a șefilor centrelor operative cu activitate temporară la nivelul UAT-urilor (din numărul total de 76 de reprezentanți convocați au participat doar 59); 

 


⏹️Au fost avizate 44 de dosare pentru pregătire în domeniul situații de urgență de la nivelul localităților; 

 


⏹️ 6 exerciții de avertizare, alarmare publică și evacuare la localități; 

 


⏹️ 941 controale de fond, tematice, comune, operative, individuale și verificări în domeniul situațiilor de urgență; 

 


Disfuncționalitățile și problemele întâmpinate - s-au constatat următoarele aspecte:

 


⚫Lipsa dotării corespunzătoare cu mijloace de intervenţie a SVSU din localitățiile: Bistra, Bârsana, Budești și Repedea conform O.M.A.I. 75/2019 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea SVSU și SPSU; 

 


⚫Lipsa implicării unor autorităţi locale, dintre care amintim Valea Chioarului, Ocna Șugatag și Cernești, în ceea ce priveşte menţinerea în stare de operativitate a tehnicii de intervenţie (în special pe perioada sezonului rece având în vedere lipsa posibilităţilor de garare sau încălzire a spaţiilor aferente); 

 


⚫Nemenținerea în stare de operativitate a mijloacelor din dotarea SVSU-rilor, un exemplu ar fi localitatea Cernești, aspecte care duc la îngreunarea acoperirii riscurilor stabilite prin Planul de Analiză și Acoperire a Riscului la nivelul județului Maramureș ; 

 


⚫Neinformarea ISU Maramureş la scoaterea/ repunerea în intervenţie sau dotarea cu autospeciale noi ale Serviciilor Voluntare; 

 


⚫Insuficienţa resurselor financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă, precum şi refacerii obiectivelor şi infrastructurilor afectate; 

 


⚫Transmiterea, cu întârziere, de către comitetele locale, a datelor solicitate de Comitetul Județean și I.S.U. Maramureș privind:

 

 
⏹️Planul asigurării cu resurse umane materiale și financiare;


⏹️Catalogul Local, cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

 
⏹️Evidența Comitetului local pentru situații de urgență; 


⏹️Informarea cu întârziere despre modificările organizatorice la nivelul componenților Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru actualizarea bazei de date a sistemului național de management pentru situații de urgență (CJSU și GST); 


⏹️Întârzieri în transmiterea rapoartelor operative pentru tipurile de risc care s-au manifestat la nivelul UAT-ului; 


⏹️Neuniformitate şi neconformitate în ceea ce priveşte întocmirea rapoartelor operative; 


⏹️Necunoaşterea şi neasumarea unor atribuţii specifice ale membrilor comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în domeniul de incidenţă; 


În vederea eficientizării activității CJSU Maramureș au fost propuse următoarele direcții de acțiune: 


➡️Actualizarea permanentă a Registrului de riscuri și de capabilități la nivelul județului;


➡️Monitorizarea permanentă a zonelor cu riscuri generatoare de situații de urgență pe teritoriul județului, cu accent pe componenta preventivă și de educare a populației; 


➡️Asigurarea unei cooperări interinstituționale proactive între componentele Comitetului Județean și ale Comitetelor Locale în vederea gestionării în comun a situațiilor de urgență; 


➡️Întreţinerea şi modernizarea infrastructurii existente, precum și realizarea unor lucrări de amenajare a teritoriului și îmbunătățiri funciare; 


➡️Demersuri pentru obţinerea fondurilor financiare necesare refacerii obiectivelor afectate de situaţiile de urgenţă produse; 


➡️Instruirea/implicarea activă a primarilor, în calitate de președinți ai CLSU, precum și a membrilor CLSU, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență produse la nivel local; 


➡️Continuarea demersurilor în vederea construirii şi amenajării unui spațiu adecvat pentru organizarea și funcționarea Centrului Judeţean de Comandă şi Conducere a Intervenţiei, structură interinstituțională și intrainstituțională menită să coordoneze și să pună în aplicare legislația specifică pentru situaţiile de urgenţă de amploare la nivel judeţean sau zonal.

 


În perioada manifestării situaţiilor de urgenţă instituțiile membre în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență au acționat preventiv și unitar la măsurile de limitare a efectelor situațiilor de urgență, iar măsurile întreprinse, precum și coordonarea eficientă a intervențiilor au făcut posibilă reducerea consecințelor acestora a mai adăugat prefectul de Maramureș.

 

 

 

Acest website foloseste cookies pentru imbunatatirea paginii web si a serviciilor asociate. Prin continuarea navigarii pe acest website, sunteti de acord cu politica noastra privind folosirea de cookies.
Detalii Accept Refuz