Astăzi, 8 februarie 2019, de la ora 12.00, la Palatul Justiţiei din Baia Mare s-a întrunit în şedinţă Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureş şi instanţelor arondate, pentru a dezbate activitatea desfăşurată în cursul anului 2018.


La şedinţă au mai participat doamna judecător Băldean Denisa Livia, preşedintele Curţii de Apel Cluj şi domnul judecător Ungur Liviu, vicepreşedintele Curţii de Apel Cluj.


Activitatea instanţelor a fost cuprinsă în Raportul de Bilanţ încheiat, care poate fi consultat în cadrul Biroului de informare şi relaţii publice şi pe pagina de internet a Tribunalului Maramureş de pe Portalul instanţelor de judecată (http://portal.just.ro), la secţiunea „Instanţa în cifre”.


IATA si un extras al Raportului: 

 

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI MARAMUREŞ, CA INSTANŢĂ DE SINE STĂTĂTOARE

 

În cursul anului 2018, pe rolul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, au fost înregistrate 6.452 de dosare noi.
Numărul de dosare înregistrate în anul 2018 este în scădere cu 1.409 de dosare în raport cu anul 2017.
Volumul total al cauzelor de soluţionat a fost în anul 2018 de 10.877 dosare, rezultat prin însumarea numărului de dosare intrate în cursul anului, respectiv 6.452 de dosare nou intrate, cu numărul de dosare rămase nesoluţionate la sfârşitul anului precedent, respectiv 4.425 de dosare (stoc ce include şi dosarele suspendate).

 

 

Se constată o tendinţă descrescătoare a volumului de activitate, în raport cu anul 2017, când au fost înregistrate 7.861 de dosare noi, la care s-a adăugat un stoc de 4.131 dosare din anul anterior, volumul total al cauzelor de soluţionat ajungând la 11.992 de dosare.
Din totalul de 10.877 cauze de soluţionat în anul 2018, au fost soluţionate 6.953 de cauze în anul de referinţă, numărul acestora fiind mai redus decât cel al cauzelor soluţionate în anul 2017 (7.567 dosare).

 

Stocul de dosare era de 3.924 la sfârşitul anului 2018, înregistrându-se aşadar cu 501 dosare mai puţin decât în anul 2017, an ce s-a încheiat cu un stoc de 4.425 dosare nesoluţionate, şi cu 207 dosare mai puţin decât în anul 2016, care s-a încheiat cu un stoc de 4.131 dosare.

 

 

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR ŞI PE SCHEME

 

Încărcătura pe judecător

 


În anul 2018, în cadrul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, media cauzelor de soluţionat pe judecător a fost de 656,8 dosare.

 

Media de 656,8 cauze/judecător plasează Tribunalul Maramureş, comparativ cu celelalte tribunale, pe locul 18 în categoria tribunalelor din ţară (Anexa nr. 2 din Raport) la încărcătura pe judecător în ordine descrescătoare, această medie fiind aproape egală cu media naţională, care este de 655,2 de dosare/judecător, la tribunale.
La judecătorii se disting valori peste media naţională (1.128,6), fiind cazul Judecătoriei Baia-Mare - 1.587,8 cauze, Judecătoriei Sighetu Marmaţiei - 1.316,8 cauze şi Judecătoriei Vişeu de Sus - 1.281,1 cauze, şi valori sub medie în cazul Judecătoriei Târgu Lăpuş - 801,5 cauze şi Judecătoriei Dragomireşti -662,4 cauze. (Anexa nr. 3 din Raport).

 

În anul 2018 judecătorii de la Tribunalul Maramureş precum şi cei de la instanţele din circumscripţia acestuia au soluţionat în medie 647,19 de dosare, faţă de 651,9 dosare în anul 2017 şi 578,7 de dosare în anul 2016, pe categorii de instanţe, acest indicator prezentându-se astfel:
-967,27 cauze soluţionate/judecător în medie la judecătorii şi 292,14 cauze soluţionate/judecător în medie la Tribunalul Maramureş.

 

 

Încărcătura pe schemă

 


În anul de referinţă, încărcătura pe schemă la Tribunalul Maramureş şi instanţele din circumscripţia acestuia a fost de 705,63 de dosare pe judecător/schemă.
La Tribunalul Maramureş, acest parametru a fost de 521,07 de dosare pe judecător/schemă, la o schemă de 30 judecători.

Comparând, pe materii, activitatea Tribunalului Maramureş cu cea a celorlalte instanţe de acelaşi grad din ţară, în baza evidenţelor aplicaţiei Statis-Central, reiese următoarea situaţie:
-în materia dreptului penal Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 31 pe ţară;
-în materia contencios administrativ şi fiscal Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 22 pe ţară;
-în materia litigii cu profesionişti Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 14 pe ţară;
-în materia faliment Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 10 pe ţară;
-în materia civil Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 36 pe ţară;
-în materia minori şi familie Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 20 pe ţară;
-în materia litigii de muncă Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 28 pe ţară;
-în materia asigurări sociale Tribunalul Maramureş ocupă poziţia 17 pe ţară.

 

 

INDICII DE ATACABILITATE ŞI DE CASARE A HOTĂR RILOR JUDECĂTOREŞTI

 

Ponderea atacabilităţii la Tribunalul Maramureş
Din totalul de 6.953 de hotărâri pronunţate în anul 2018 de către judecătorii din cadrul Tribunalului Maramureş, ca instanţă de sine stătătoare, au fost atacate 1.404 hotărâri, rezultând o pondere a atacabilităţii de 20,19 %, mai mică decât aceea înregistrată în anul precedent, respectiv 24,74 % (Anexa nr. 4).
Ponderea atacabilităţii s-a înregistrat la nivelul Secţiei I civile, în procent de 20,88 %, la nivelul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, în procent de 22,4 % şi la nivelul Secţiei penale în procent de 11,41 %.

 

 

Indicii de casare a hotărârilor judecătoreşti la Tribunalul Maramureş

 


La Tribunalul Maramureş, din cele 1.404 hotărâri atacate au fost modificate sau anulate în căile de atac, de către Curtea de Apel Cluj, 424 hotărâri, ceea ce reprezintă un indice de casare de 6,09 %, mai mare în raport cu anul precedent, când acest indicator a atins valoarea de 5,12 %.
La nivelul Secţiei I civile din cadrul Tribunalului Maramureş, în anul 2018, au fost pronunţate 2.193 de hotărâri, din care au fost atacate 458 de hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 20,88 %.
Au fost desfiinţate sau modificate în căile de atac un număr de 113 hotărâri, rezultând un indice de casare de 5,15 %.
În anul 2018, la nivelul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 22,4 %, din cele 3.665 de hotărâri pronunţate fiind atacate doar 821 de hotărâri.
Trebuie subliniat că numărul hotărârilor desfiinţate sau modificate în căile de atac în anul 2018 este de 273, ceea ce indică un indice de 7,44 %.
În anul 2018, la nivelul Secţiei penale, ponderea atacabilităţii a atins valoarea de 11,41 %, din cele 1.095 de hotărâri pronunţate fiind atacate 125 hotărâri.
Printre motivele principale care au condus la desfiinţarea sau modificarea hotărârilor în căile de atac, astfel cum rezultă din cuprinsul referatelor privind practica de casare, pot fi amintite: interpretarea greşită a dispoziţiilor legale de drept material, nerespectarea normelor de procedură (citarea defectuoasă a părţilor, încălcarea principiului garantării dreptului la apărare, necercetarea fondului cauzei), lipsa rolului activ în activitatea de cercetare judecătorească, practica neunitară a instanţei de control judiciar.

 

INDICII DE DESFIINŢARE A HOTĂR RILOR JUDECĂTOREŞTI

 

Indicele de modificare/desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti reprezintă ponderea apelurilor sau recursurilor admise de către instanţele de control judiciar, respectiv de Tribunalul Maramureş, din totalul cauzelor finalizate în calea de atac.
La nivelul Tribunalului Maramureş, indicele de modificare/desfiinţare a hotărârilor atacate cu apel la Tribunal a fost de 41,13% (Anexa nr.5). Acesta este rezultat din împărţirea numărului de apeluri admise, 1060, la numărul de apeluri soluţionate, 2.577.
Indicele de modificare/desfiinţare a hotărârilor atacate cu recurs la Tribunal a fost de 19,17% (Anexa nr.6). Acesta este rezultat din împărţirea numărului de recursuri admise, respectiv 111, la numărul de recursuri soluţionate, respectiv 579.

 

 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTANȚEI ÎN ANUL 2018

 

La 01.01.2018, din totalul de 73 de posturi de judecător aprobate, erau ocupate efectiv 61 de posturi, iar 12 posturi erau vacante (4 posturi vacante la Tribunalul Maramureş), gradul de ocupare fiind de 83,56% .
În ceea ce priveşte situaţia funcţiilor de conducere la nivelul instanţelor din judeţul Maramureş, în cursul anului 2018, situaţia este următoarea:
din cele 5 judecătorii arondate, 4 sunt conduse de preşedinţi delegaţi, iar una de un preşedinte numit în urma promovării concursului pentru funcţii de conducere

 

 

INFRASTRUCTURA INSTANȚEI

 

Un aspect relevant în ceea ce priveşte sediul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei, se impune a fi semnalat. Astfel, în cursul anului 2018 s-a derulat procedura de achiziție a lucrărilor de execuție la acest obiectiv, finalizată cu încheierea contractului de execuție în octombrie 2018 cu executantul S.C. AXA RECONST S.R.L. din Sighetu Marmației în asociere cu S.C. CASTRUM TIM S.R.L. din Timișoara. La finele lunii noiembrie 2018 s-a semnat ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare fiind de 2 ani.
La sfârşitul anului 2018, în clădirea în care funcţionează Palatul Justiţiei a avut loc un incendiu cauzat de un scurtcircuit la tabloul electric, ocazie cu care s-a constatat necesitatea efectuării de investiţii din această perspectivă pentru înlocuirea reţelei electrice, urmând a fi efectuate demersuri în acest sens în cursului anului 2019.
Din punct de vedere material, în 2018 asigurarea resurselor a fost relativ corespunzătoare în privinţa drepturilor salariale și a celor asimilate salariilor, și deficitară din perspectiva bunurilor și serviciilor, având în vedere rectificările bugetare prin care nu au fost aprobate fonduri suplimentare sau au fost aprobate fonduri insuficiente. Aceste rectificări au produs anumite sincope în aprovizionarea cu materiale și în asigurarea serviciilor, efectele lor asupra funcționării instituției fiind însă minime, în contextul măsurilor dispuse pentru limitarea acestora.

NICOLAE STAMATE-TĂMĂŞAN
PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI MARAMUREŞ

 

Acest website foloseste cookies pentru imbunatatirea paginii web si a serviciilor asociate. Prin continuarea navigarii pe acest website, sunteti de acord cu politica noastra privind folosirea de cookies.
Detalii Accept Refuz